Зоопарк Габрово се намира в квартал Петкова нива. В Габровският зоопарк има 150 животни и птици от около 40 вида. Сред най-атрактивните му обитатели са двата лъва, кафявата и черната мечки, африканските щрауси и безопашатите котки.